loader image

Publicatie verplichting
Stichting Festival Circolo

Naam van de stichting: Stichting Festival Circolo
KVK nummer: 17180614
RSIN: 814861167
Willem II Straat 49
5038 BD Tilburg

Doelstelling

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan kunst en cultuur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door adviserend en producerend bezig te zijn en wel als volgt:

  • Het presenteren van culturele programma’s die Nederland in staat stellen kennis te maken met belangwekkende hedendaagse culturele uitingen, in het bijzonder op het vlak van het circus.
  • Het regelmatig organiseren van een publieksfestival met hedendaagse circusvoorstellingen.
  • Het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van circus en het stimuleren van een Nederlands productieklimaat in deze podiumdiscipline.
  • Het onder de internationale aandacht brengen van deze ontwikkelingen.

Bestuur

Marc A.F. Eysink Smeets – Directeur & Bestuurder

Raad van Toezicht

  • Jolanda Spoel – Rotterdam
  • Joep Coolen – Tilburg
  • Nathalie Nijs – Alphen, Noord-Brabant
  • Rien van der Vleuten – Best
  • Maaike van Santvoort – Tilburg
  • Sjaak Beirnaert – Tilburg

Beleid

Verantwoording

ANBI