Partners

Lokaal

In 2017 besloot Festival Circolo het mooie Landgoed Velder te verruilen voor Tilburg. Een logische keuze want het is de vestgingsplaats van Fontys Academy for Circus and Performance Art en de stad van de podiumkunsten.

Circolo werd enthousiast onthaald door diverse culturele instellingen. Theaters Tilburg, Theater de Nieuwe Vorst en Factorium gaven direct aan te willen samenwerken en gezamenlijk werd besloten deze podia in te zetten voor de twee-jaarlijkse Circolo-indoor Festivals. In nauw overleg wordt geprogrammeerd en de podia zetten in op versterking van circusprogrammering door het jaar heen. Zonder deze samenwerking zou er geen indoor-festival te realiseren zijn.

Festival Circolo participeert ook in het Makershuis Tilburg. Samen met Dans Brabant, Het Zuidelijk Toneel, Theaters Tilburg en Theater de Nieuwe Vorst wordt nieuw talent opgepikt en ondersteund bij de eerste stappen in het professionele veld.

 

Provinciaal

Festival Circolo is partner van PLAN voor talentontwikkeling Brabant. PLAN biedt de nieuwste generatie circus-, theater- en dansmakers kansen om zich te ontwikkelen en nieuw werk te presenteren.

In Brabant werken verschillende festivals met elkaar samen op het gebied van marketing en data-analyse. Ze worden daarbij ondersteund door Kunstloc Brabant. 
Festival Circolo is lid van de Kunst van Brabant, de belangenvereniging van kunstenaars en culturele instellingen in de provincie. 

 

Nationaal

De 2 hbo-circusopleidingen in Nederland (ACaPA in Tilburg en Codarts in Rotterdam) zijn natuurlijke partners van Festival Circolo. Voor studenten biedt het festival een podium om zichzelf te presenteren maar ook om in contact te komen met professionele collega’s en programmeurs.

Festival Circolo is een van de trekkers van het platform CircusNL. Daarin werken circusorganisaties en -artiesten sinds begin 2013 samen om de positie van het circus in het algemeen te versterken. Festival Circolo is een van de plekken/momenten in het jaar dat het Nederlandse netwerk samenkomt om uit te wisselen, bij te scholen en plannen te maken.

Het belang van festivals als Circolo kan niet genoeg onderstreept worden. Daarom heeft Circolo zich aangesloten bij een initiatief van de Verenigde Podiumkunstenfestivals om de landelijke lobby voor deze sector te versterken.

Blijf op de hoogte!

* verplicht