Missie & beleid


Wat zijn we

Circusfestival Circolo vervult een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van circus tot een erkende en gewaardeerde discipline in het Nederlandse podiumkunsten landschap. Het festival is een cross-over van circus, theater, moderne dans, muziek, vormgeving en beeldende kunst. Circus dat verrast, verbaa...

Circusfestival Circolo vervult een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van circus tot een erkende en gewaardeerde discipline in het Nederlandse podiumkunsten landschap. Het festival is een cross-over van circus, theater, moderne dans, muziek, vormgeving en beeldende kunst. Circus dat verrast, verbaast en verwondert. Circus dat je raakt, van dichtbij. In een sfeervolle Brabantse ambiance, voor iedereen toegankelijk. 

Circolo is er voor een breed publiek maar fungeert ook als showcase en internationaal platform voor artiesten, programmeurs, beleidsmakers en iedereen die zich met circus bezighoudt. Het festival biedt kansen aan nieuwe talenten, waaronder studenten van circusopleidingen. Circolo adviseert theaters en festivals bij hun circusprogrammering, van grote internationale producties tot acts van jong talent. Met provinciale en (inter)nationale partners werkt Circolo intensief aan talentontwikkeling en vernieuwing van het circus in Nederland. 

Circolo wil actief bijdragen aan de ontwikkeling en profilering van Tilburg als stad van performing arts.

De Kernwaarden van Festival Circolo:

Toonaangevend
Festival Circolo heeft een kwalitatief hoogstaand (inter)nationaal programma met een hoge mate van exclusiviteit voor Nederland. Het festival behoort tot de top van de circusfestivals in Europa. Voor de zakelijke en professionele markt vormt Circolo een inspirerend platform voor professionele ontmoetingen, netwerken en seminars.

Uitdagend
Het festival biedt een verrassend, uitdagend en veelzijdig programma vol authentieke zeggingskracht en artistieke vernieuwing. Internationale circusvoorstellingen die iets wezenlijks, persoonlijks en nieuws toevoegen aan het circusidioom. Experiment met oog voor vorm, beeld, schoonheid en geschiktheid voor een brede publieksgroep.

Talentrijk
Circolo is ook de presentatieplek voor jonge makers, artiesten, programmeurs, beleidsmakers en organisatoren in het nationale en internationale nieuwe circus. Showcases en educatief platform tegelijkertijd.

Sfeervol
Het festival speelt zich af in een gastvrije sfeer. Toegankelijk voor iedereen, van jong tot oud, van kinderen tot ervaren cultuurliefhebbers.

Wat doen we

De drie pijlers van Festival Circolo: 1. Festival Circolo: (inter)nationaal circusprogramma Een (inter)nationaal programma is de slagader van Festival Circolo. Het festival wil een kwalitatief hoogstaand (inter)nationaal programma presenteren, met aandacht voor artistieke vernieuwing en een hoge mat...

De drie pijlers van Festival Circolo:

1. Festival Circolo: (inter)nationaal circusprogramma
Een (inter)nationaal programma is de slagader van Festival Circolo. Het festival wil een kwalitatief hoogstaand (inter)nationaal programma presenteren, met aandacht voor artistieke vernieuwing en een hoge mate van exclusiviteit voor Nederland. Festival Circolo presenteert bij voorkeur de Nederlandse premières van internationale producties. Nieuwe Nederlandse producties worden in een internationale context getoond. 
Het hart van de programmering bestaat voornamelijk uit buitenlands aanbod dat illustratief is voor de mondiale ontwikkelingen in circus.

2. Verrassing en Verleiding: Talentontwikkeling
Festival Circolo is met de tenten Verrassing en Verleiding een toonzaal voor studenten van de twee hbo-circusopleidingen, in Tilburg (ACaPA) en in Rotterdam (Codarts), en voor internationaal toptalent. Het festival is een platform voor talenten en een presentatieplek voor showcases van jonge makers. Het organiseert en faciliteert workshops voor jong talent en biedt plaats aan de uitreiking van de BNG Bank Circusprijs.

Festival Circolo participeert in platforms voor talentontwikkeling zoals Markerhuis Tilburg, PLAN Brabant en CircusNext.

Daarnaast ontwikkelt Festival Circolo programma’s waarmee pas-afgestudeerden in opdracht kleine thematische circusproducties kunnen ontwikkelen en zelf actief kunnen wegzetten bij diverse festivals en activiteiten. Zo koppelen we artistieke ontwikkeling en het opbouwen van spelervaring aan ondernemerschap. 

3. Circolo Verdieping: netwerk- en verdiepingsprogramma voor professionals
Circolo Verdieping is het platform voor makers, artiesten, programmeurs, beleidsmakers en organisatoren. Het biedt plaats aan vergaderingen van (inter)nationale netwerken, seminars en andersoortige professionele ontmoetingen zoals showcases voor het werkveld.

Circolo brengt nationale en internationale circusprofessionals bij elkaar voor inhoudelijke verdieping zoals netwerken Circostrada en CircusNext, waar Circolo actief aan deelneemt. 

Nederlandse circusinitiatieven (zowel klassieke als hedendaagse) werken sinds begin 2013 samen om de positie van het circus in het algemeen te versterken. Inmiddels is het een traditie dat het hele circusveld elkaar treft in een van de tenten van Circolo.
Het platform van Nederlandse Jeugdcircussen, Circomundo, organiseert hun jaarlijkse samenkomst binnen de context van Circolo. 

Voor het publiek, maar ook voor professionele of aankomende artiesten worden direct na afloop van voorstellingen nagesprekken in de piste georganiseerd.

Wie zijn we

Festival Circolo wordt georganiseerd door Stichting Briantelli; in 2005 opgericht door initiatiefnemer Wim Claessen. Deze stichting heeft een Raad van Toezicht en een (freelance) directeur/bestuurder. De organisatie volgt de code Cultural Governance. De directeur werkt samen met een staf van drie ge...

 

Festival Circolo wordt georganiseerd door Stichting Briantelli; in 2005 opgericht door initiatiefnemer Wim Claessen. Deze stichting heeft een Raad van Toezicht en een (freelance) directeur/bestuurder. De organisatie volgt de code Cultural Governance.

De directeur werkt samen met een staf van drie gekwalificeerde, professionele freelancers aan de hoofdlijnen van het festival. De stafmedewerkers worden ondersteund door teams van (uitvoerende) medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Er worden zoveel mogelijk freelancers ingezet uit de eigen regio, die ook werken voor andere culturele evenementen. Zo kan gebruik gemaakt worden van elkaars kennis en ervaring.

De organisatie houdt kantoor in De NWE Vorst in Tilburg. Daarnaast wordt er veel gewerkt vanuit verschillende plekken samen in ‘the cloud’. De overhead is daardoor minimaal en de online festivalplanning versterkt de onderlinge samenwerking en afstemming, ook al zit je niet altijd naast elkaar aan eenzelfde bureau.
 

Raad van Toezicht
Jacques van Veen, Amsterdam (voorzitter)
Philine Krans, ‘s-Hertogenbosch
Luc Broos, Boxtel
Evelien Kers, Loenen aan de Vecht
Rien van der Vleuten, Best

Directie en bestuur
Marc Eysink Smeets - Directeur/bestuurder 

Staf 
Wendy Moonen - Artistieke leiding & programma productie
Stephan Grilis – Hoofd Productie
Niki van Rooij - Hoofd marketing

Team
Sander Buijtels - CRM & administratie
Marijke Buylinckx - Financiële administratie
Lysanne van Esch  - Programma productie 
Stephanie Bastiaanse – Contentmanager
Soesja Pijlman- verdiepingsprogramma
Karin Jonkers - Vormgeving
Ilse Aarts – Vrijwiligerscoördinator
Rick Hooijberg – Toegankelijkheid
Pepijn Muller – Horeca
Sandra Smits – Zakelijke markt
Frida Rouppe van der Voort- Vrienden
Mariëlle van der Wardt - Website & ICT
Marijn Slee - van der Veer - Ticketing

Stichting het Vangnet

Sinds begin 2015 heeft de Stichting Briantelli een ‘broertje’: Stichting ‘het Vangnet’. In deze stichting worden allerlei circusprojecten ondergebracht die min of meer los staan van het festival (talentontwikkelingsprogramma’s, adviesvragen, dienstverlening aan derden, co-producties e.d.). Indien de Stichting ‘het Vangnet’ winst maakt, wordt die winst aangewend t.b.v. het festival.

De Stichting ‘het Vangnet’ wordt op dezelfde wijze bestuurd als Stichting Briantelli.