Missie & beleid


Wat zijn we

Circusfestival Circolo vervult een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van circus tot een erkende en gewaardeerde discipline in het Nederlandse podiumkunsten landschap. Het festival is een cross-over van circus, theater, moderne dans, muziek, vormgeving en beeldende kunst. Circus dat verrast, verbaa...

Circusfestival Circolo vervult een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van circus tot een erkende en gewaardeerde discipline in het Nederlandse podiumkunsten landschap. Het festival is een cross-over van circus, theater, moderne dans, muziek, vormgeving en beeldende kunst. Circus dat verrast, verbaast en verwondert. Circus dat je raakt, van dichtbij. In een sfeervolle Brabantse ambiance, voor iedereen toegankelijk. 

Circolo is er voor een breed publiek maar fungeert ook als showcase en internationaal platform voor artiesten, programmeurs, beleidsmakers en iedereen die zich met circus bezighoudt. Het festival biedt kansen aan nieuwe talenten, waaronder studenten van circusopleidingen. Circolo adviseert theaters en festivals bij hun circusprogrammering, van grote internationale producties tot acts van jong talent. Met provinciale en (inter)nationale partners werkt Circolo intensief aan talentontwikkeling en vernieuwing van het circus in Nederland. 

Circolo wil actief bijdragen aan de ontwikkeling en profilering van Tilburg als stad van performing arts.

De Kernwaarden van Festival Circolo

Toonaangevend

Festival Circolo heeft een kwalitatief hoogstaand (inter)nationaal programma met een hoge mate van exclusiviteit voor Nederland. Het festival behoort tot de top van de circusfestivals in Europa. Voor de zakelijke en professionele markt vormt Circolo een inspirerend platform voor professionele ontmoetingen, netwerken en seminars.

Uitdagend

Het festival biedt een verrassend, uitdagend en veelzijdig programma vol authentieke zeggingskracht en artistieke vernieuwing. Internationale circusvoorstellingen die iets wezenlijks, persoonlijks en nieuws toevoegen aan het circusidioom. Experiment met oog voor vorm, beeld, schoonheid en geschiktheid voor een brede publieksgroep.

Talentrijk

Circolo is ook de presentatieplek voor jonge makers, artiesten, programmeurs, beleidsmakers en organisatoren in het nationale en internationale nieuwe circus. Showcases en educatief platform tegelijkertijd.

Sfeervol

Het festival speelt zich af in een gastvrije sfeer. Toegankelijk voor iedereen, van jong tot oud, van kinderen tot ervaren cultuurliefhebbers.

Wat doen we

Over de drie pijlers van Festival Circolo: 1. Festival Circolo: (inter)nationaal circusprogramma Een (inter)nationaal programma is de slagader van Festival Circolo. Het festival wil een kwalitatief hoogstaand (inter)nationaal programma presenteren, met aandacht voor artistieke vernieuwing en een hog...

Over de drie pijlers van Festival Circolo:

1. Festival Circolo: (inter)nationaal circusprogramma
Een (inter)nationaal programma is de slagader van Festival Circolo. Het festival wil een kwalitatief hoogstaand (inter)nationaal programma presenteren, met aandacht voor artistieke vernieuwing en een hoge mate van exclusiviteit voor Nederland. Festival Circolo presenteert bij voorkeur de Nederlandse premières van internationale producties. Nieuwe Nederlandse producties worden in een internationale context getoond. Het festival legt elke editie een ander thematisch accent, afhankelijk van de trends en ontwikkelingen in het (inter)nationale circus. 

Het hart van de programmering bestaat voornamelijk uit buitenlands aanbod dat illustratief is voor de mondiale ontwikkelingen in circus.


2. Circolo Actief: social circus- en talentontwikkeling
Circolo Actief is vooral een toonzaal voor studenten van de twee hbo-circusopleidingen, in Tilburg (ACaPA) en in Rotterdam (Codarts), en voor internationaal toptalent in samenwerking met het internationaal netwerk Circus Next. Het festival wil een platform bieden aan talenten en een presentatieplek zijn voor showcases van jonge makers. Studenten en net-afgestudeerden doen er speelervaring op en komen direct in contact met publiek en collega’s.

Daarnaast ontwikkelt Festival Circolo programma’s waarmee pas-afgestudeerden in opdracht kleine thematische circusproducties kunnen ontwikkelen en zelf actief kunnen wegzetten bij diverse festivals en activiteiten. Zo koppelen we artistieke ontwikkeling en het opbouwen van spelervaring aan ondernemerschap. 

Circolo Actief draagt verder bij aan de talentontwikkeling van jonge mensen door het aanbieden van een educatief interactief programma aan (basis)scholen, en door het nadrukkelijk betrekken en stimuleren van jeugdcircus, zowel in het festivalprogramma als via de partnerorganisatie voor jeugdcircus Circomundo. Festival Circolo organiseert en faciliteert workshops voor jong talent en biedt plaats aan de uitreiking van de BNG-jeugdcircusprijzen.


3. Circolo eXtra: netwerk- en verdiepingsprogramma voor professionals
Circolo eXtra is het platform voor makers, artiesten, programmeurs, beleidsmakers en organisatoren. Het biedt plaats aan vergaderingen van (inter)nationale netwerken, seminars en andersoortige professionele ontmoetingen zoals showcases voor het werkveld.

Circolo brengt (internationale) circusprofessionals bij elkaar voor inhoudelijke verdieping zoals netwerken Circostrada en Face, waar Circolo actief aan deelneemt. 

Het platform van Nederlandse Jeugdcircussen, Circomundo, organiseert hun jaarlijkse samenkomst binnen de context van Circolo. Voor het publiek worden direct na afloop van voorstellingen nagesprekken in de piste georganiseerd.

De organisaties werken sinds begin 2013 samen om de positie van het circus in het algemeen te versterken. Tijdens Circo Circolo 2014 werd met succes een eerste gezamenlijk symposium georganiseerd; in 2016 (en de daaropvolgende edities) volgt een vervolg.