VANAF 2018 IN TILBURG, 12 t/m 21 oktober

Circolo eXtra


Boek en tentoonstelling

l’Histoire d’un type
© Vera Claessen

Boek 'Portraits of Contemporary Circus'
Tijdens Festival Circolo 2016 werd het boek ‘Portraits of Contemporary Circus’ gepresenteerd. Op initiatief van Wim Claessen (oprichter van Festival Circolo) worden in deze uitgave de in zijn ogen iconen van het hedendaagse circus geportretteerd. De uitgangspunten, opvattingen en werkwijzen van het moderne circustheater worden bij monde van een internationaal tableau van markante persoonlijkheden benoemd en toegelicht. Het zijn toegankelijke, persoonlijke verhalen van actieve en betrokken kunstenaars.

Het boek is al te koop en kan worden besteld voor € 29,75 per exemplaar. Bestel je exemplaar via info@veraclaessen.nl

Fototentoonstelling
“Een goede artiest is geworteld in zijn historie en haalt alles uit zichzelf”, vindt Danny Ronaldo, een van de circusartiesten die deel uitmaakt van de fototentoonstelling ‘l’Histoire d’un type’. Met haar serie portretten brengt fotografe Vera Claessen in deze tentoonstelling in beeld hoe die historie een gezicht krijgt.

Vera Claessen (1966) is van jongs af aan vertrouwd met het beeld achter de schermen van verschillende podiumkunsten. Ze kent de kunstenaars zoals ze zich tonen aan het publiek maar ook hoe ze op zichzelf zijn. Het is die dubbele identiteit die een portret van deze circusartiesten zo intrigerend maakt.

De persoonlijke kwetsbaarheid van de artiest kenmerkt de serie portretfoto’s. Vera koos voor een directe benadering met een professionele kleinbeeldcamera om de artiesten in zwart-wit beelden vast te leggen in hun eigen werkomgeving. De mens in de artiest, de artiest in de mens wordt zo vanuit daadwerkelijke betrokkenheid in uitzonderlijke foto’s getroffen.

De tentoonstelling was te zien tijdens Festival Circolo 2016.

 

 

Circolo eXtra

Circolo eXtra © Diewke van den Heuvel

Festival Circolo is de plek waar de Nederlandse en internationale circuswereld samenkomt. Er wordt volop vergaderd, gedebatteerd en veel naar presentaties en voorstelling gekeken door artiesten, studenten, programmeurs, journalisten en andere professionals. De Stichting Circus Cultuur is het platform waar iedereen die iets met circus van doen heeft (of het nu gaat om klassiek circus of hedendaags circustheater) samenwerkt om van Nederland een echt circusland te maken met bloeiende jeugdcircussen, goede opleidingen, rondtrekkende klassieke en moderne circussen en veel circusvoorstellingen in de theaters.

Op maandag 24 oktober wordt tijdens Festival Circolo met een symposium ‘de staat van het circus’ opgemaakt en de gezamenlijke Circusagenda 2025 gepresenteerd. Circomundo, de koepel van Nederlandse Jeugdcircussen, organiseert op zondag 30 oktober haar jaarlijkse treffen van jeugdcircussen tijdens het festival. 

X