Bestuur en RVT

Vacature Voorzitter Raad van Toezicht

Festival Circolo is het grootste festival voor hedendaags circus in Nederland. Het festival presenteert de nieuwste (inter)nationale ontwikkelingen in het circus met tientallen voorstellingen van internationale gezelschappen en Nederlands talent. Festival Circolo is na 6 biënnale edities op Landgoed Velder in 2017 verhuisd naar Tilburg. Vanaf 2018 vindt Festival Circolo jaarlijks plaats; in even jaren in een outdoor festival in circustenten in het Tilburgse Leijpark en in oneven jaren met indoor voorstellingen in Tilburgse (theater)zalen. Stichting Briantelli is verantwoordelijk voor de organisatie van het festival en stimuleert daarnaast ook talentontwikkeling voor jonge circusartiesten en –makers middels de deelname in diverse nationale en internationale talentontwikkelingsprogramma’s. De organisatie ontvangt meerjaren ondersteuning vanuit de Provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en het Fonds Podiumkunsten en per editie bijdragen van de grotere en particuliere cultuur fondsen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2024

Stichting Vangnet is een steunstichting ten behoeve van Festival Circolo en talentontwikkeling. In deze stichting worden specifieke, administratief losstaande projecten ondergebracht. Afspraken, contracten en financiën t.b.v. externe (commerciële) opdrachten verlopen eveneens via de Stichting Vangnet.  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op beide stichtingen.

Wegens het verlopen van de zittingstermijn zoeken wij voor onze Raad van Toezicht: 
Een inspirerende voorzitter met kennis van ontwikkelingen en een netwerk in het landelijke cultuurbeleid.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van de Stichting Briantelli en de Stichting Vangnet. De Raad van Toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement. Het bestuur van de stichtingen is opgedragen aan de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Zij doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de directeur/bestuurder. De leden van de RvT laten zich in het werk leiden door het maatschappelijke, culturele en economische belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).
De Raad van Toezicht komt ten minste vier keer per jaar bijeen voor een vergadering welke wordt voorbereid door de directeur/bestuurder in overleg met de voorzitter.

−    Kun jij de regisseur zijn in het toezichtsproces, de bewaker van collegialiteit en eerstverantwoordelijke voor het juist functioneren van de RvT en zijn leden?   
−    Beschik je over voldoende voorzittersvaardigheden?
−    Heb jij een netwerk in en kennis van ontwikkelingen in het landelijk cultuurbeleid?
−    Ben je kritisch en onafhankelijk in bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en heb je hierbij geen tegenstrijdig belang?
−    Heb je een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de doelstelling en ambitie van de stichting?
−    Beschik je over een relevant netwerk, zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting?
−    Ben je in staat het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan?

Dan gaan we graag met je in gesprek.

Algemeen

De Stichtingen Briantelli en Vangnet volgen de Cultural Governance Code en streven dan ook naar diversiteit in haar samenstelling. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Procedure

Kandidaten kunnen zich doormiddel van toezending van een CV en korte motivatie melden bij de directeur/bestuurder van de stichting: Marc Eysink Smeets (marc@festivalcircolo.nl) Graag vóór maandag 3 februari 2020.
Nadere informatie over Festival Circolo en de stichtingen via de downloads hier.

of via:
Lid Raad van Toezicht: Rien van der Vleuten 06 5024 2084 / info@rienvandervleuten.nl
directeur/bestuurder: Marc Eysink Smeets 06-5343 6972 / marc@festivalcircolo.nl

 

 

 

Bestuur

Festival Circolo wordt georganiseerd door Stichting Briantelli; in 2005 opgericht door initiatiefnemer Wim Claessen. Deze stichting heeft een Raad van Toezicht en een (freelance) directeur/bestuurder. De organisatie volgt de code Cultural Governance.

De directeur werkt samen met een staf van drie gekwalificeerde, professionele freelancers aan de hoofdlijnen van het festival. De stafmedewerkers worden ondersteund door teams van (uitvoerende) medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Er worden zoveel mogelijk freelancers ingezet uit de regio, die ook werken voor andere culturele evenementen. Zo kan gebruik gemaakt worden van elkaars kennis en ervaring.

De organisatie houdt kantoor in De Nieuwe Vorst in Tilburg. Daarnaast wordt er veel gewerkt vanuit verschillende plekken samen in de cloud. De overhead is daardoor minimaal en de online festivalplanning versterkt de onderlinge samenwerking en afstemming, ook al zit je niet altijd naast elkaar aan hetzelfde bureau.

Directie en bestuur


Directeur & Bestuurder                                    Marc Eysink Smeets

Staf


Hoofd Productie                                              Stephan Grilis
Artistieke Leiding & Programmaproductie      Wendy Moonen
Hoofd Marketing                                             Niki van Rooij

Team


Vrijwilligerscoördinator                                   Ilse Aarts
Contentmanager                                            Lea Willems

CRM & Administratie                                     Sander Buijtels
Programmaproductie                                     Lysanne van Esch
Financiële Administratie                                Lilian van Gool/Force Finance
Horeca                                                           Pepijn Muller
Verdiepingsprogramma                                 Soesja Pijlman
Vrienden van Circolo                                     Frida Rouppe van der Voort
Ticketing                                                        Marijn Slee-van der Veer
Zakelijke Markt                                              Sandra Smits
Website & ICT                                               Mariëlle van der Wardt

 

Raad van Toezicht

Jacques van Veen (voorzitter)                      Amsterdam
Luc Broos                                                     Boxtel
Joep Coolen                                                 Tilburg
Philine Krans                                                ’s-Hertogenbosch
Nathalie Nijs                                                 Tilburg
Kasia Rosa                                                   Tilburg
Rien van der Vleuten                                    Best

Blijf op de hoogte!

* verplicht